Redacteur

The Routledge Handbook of Prescriptivism

Ik ben een van de redacteuren van het Routledge Handbook of Prescriptivism, een nieuw deel in de Routledge series of handbooks on linguistic topics. Elk van deze handboeken geeft een overzicht over een onderwerp, uitleggend waarom het belangrijk is, en met een kritische discussie van belangrijke standpunten binnen het onderwerp. Dit deel wordt samengesteld door prof. Joan Beal, dr. Morana Lukač en dr. Robin Straaijer, met prof. Carol Percy en prof. Ingrid Tieken-Boon van Ostade als adviseurs voor de redactie.

Het doel van dit project is het samenstellen van een breed bruikbaar handboek met een goed overzicht van het onderzoeksgebied van het taalkundig prescriptivisme. De status quo zal in kaart worden gebracht, en daaraan zullen de nog weinig bekende plekken worden toegevoegd, waarmee de twee decennia lange transformatie van een obscuur onderzoeksgebied tot een serieuze taalkundige discipline een feit wordt. Zowel de waarde van als de onderzoeksmethoden naar prescriptivisme zijn in het verleden aan de kaak gesteld en dit handboek is een eerste grootschalige poging om beide te valideren.

The Journal of Multilingual and Multicultural Development

In 2016 was ik gastredacteur voor het taalkundige Journal of Multilingual and Multicultural Development. I stelde een speciaal nummer samen onder de titel “Attitudes to Prescriptivism”, met artikelen gebaseerd op lezingen uit de academische workshop over attitudes ten opzichten van taalkundig prescriptivisme in verschillende landen, gehouden tijdens het congres “Prescriptivism and Tradition in Language” (12–14 juni 2013, Universiteit Leiden).