Over mij


Vorm volgt niet uit functie.
Vorm IS functie.

Ik maak content beter, met meer helderheid, een goede flow en een naadloze integratie van tekst en beeld. Ik heb ruim 15 jaar ervaring als professioneel schrijver. Ik schrijf native-level Engels, redigeer teksten en recenseer artikelen & boeken. Ik maak je verhalen beter door taalkundig gedreven redactie, schrijven, in combinatie met beeldend storytelling.

Ik geloof dat in verhalen – geschreven en in beeld – de vorm niet ingegeven wordt door de functie, maar dat deze hetzelfde zijn. Een voorbeeld hiervan is de zogheten Round Robin, een type petitie waarin de onderschrijvenden hun naam in een cirkel neerzetten. zodat geen van de onderschrijvenden als leider aangewezen kon worden. Deze werd vaak gebruikt door zeelui om de zware straffen op ongehoorzaamheid en muiterij te vermijden.

I geef ook les in wetenschappelijke communicatie in academisch Engels, specifiek schrijven en presenteren. Mijn wetenschappelijke achtergrond is in sociaal-historische taalkunde van het Engels, gespecialiseerd in vraagstukken over taalstandaardisatie, taalgebruik en -voorschriften, en attitudes ten opzichte van taal. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in corpuslinguïstiek en discourseanalyse.